Про ОНМД "Salutem"

Організація наукових медичних досліджень "Salutem" – є некомерційним недержавним об’єднанням вчених-медиків, діяльність якого спрямована на розвиток медичної науки в Україні.

Організація наукових медичних досліджень "Salutem" була заснована у 2010 році групою науковців з м. Дніпропетровськ.

Головні завдання ОНМД "Salutem":

  • організація наукових медичних конференцій;
  • проведення круглих столів, засідань, семінарів, тренінгів з актуальних медичних питань;
  • здійснення наукового аналізу перспективного законодавства України у сфері охорони здоров’я;
  • надання організаційної та інформаційної підтримки молодим науковцям-медикам (студентам, аспірантам);
  • видання наукової, публіцистичної та довідкової медичної літератури;
  • реалізація різноманітних благодійних проектіву сфері охорони здоров’я;
  • співпраця з науковими медичними організаціями України та інших держав.

З повагою
Колектив організації наукових медичних досліджень "Salutem"