Форми роботи

На сьогодні діяльність нашої організації зосереджена на наступних формах своєї роботи, а саме:

 

  • наукові конференції, круглі столі, тренінги, семінари, форуми;
  • засідання секцій організації;
  • засідання Ради Організації наукових медичних досліджень "Salutem";
  • надання аналітичних довідок за результатами аналізу медичної практики;
  • участь членів організації у роботі громадських, координаційних рад при органах 
    державної влади та місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я;
  • розробка проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я;
  • видання наукової та довідкової медичної літератури.