Секції

З метою забезпечення ефективності функціонування ОНМД "Salutem" її діяльність розподілена серед її членів
на 8 секцій:

 
1. секція по роботі з науковою молоддю;

2. секція по зв’язкам з громадськістю; 

3. секція зі здійснення досліджень з медичних наук;

4. секція зі здійснення досліджень з фармацевтичних наук;

5. секція з юридичних питань;

6. секція з підвищення кваліфікації лікарів;

7. секція з лікарської етики;

8. секція із захисту прав лікарів.